شنبه تا پنجشنبه از ۸ صبح الی ۱۷

نمونه کارها

شرکت، پروژه دارای قدرت بسیار خوبی در فناوری و ابزارهای نوآورانه با بیش از 35 سال تجربه است.

ما در شرکت‌های جهانی در بخش‌های مختلف، عمدتاً در اروپا و سایر کشورها، هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت قرار می‌دهیم.

اشتراک در خبرنامه