شنبه تا پنجشنبه از ۸ صبح الی ۱۷

Our Team

Meet Our Team

We work with people struggling with debt to explain their options and develop a customized plan.
 • Sally Star

  Sally Star

  Quality Inspector

 • Ronaldo Dev

  Ronaldo Dev

  Sales Manager

 • Oliver Murat

  Oliver Murat

  Engineer

 • Frank Honest

  Frank Honest

  Managing Director

 • Oliver Murat

  Oliver Murat

  Engineer

 • Frank Honest

  Frank Honest

  Managing Director

 • Natalie Williams

  Natalie Williams

  Transporter

 • Kirk Mathison

  Kirk Mathison

  Marketing Manager

 • Sally Star

  Sally Star

  Quality Inspector

 • Ronaldo Dev

  Ronaldo Dev

  Sales Manager

 • Natalie Williams

  Natalie Williams

  Transporter

 • Kirk Mathison

  Kirk Mathison

  Marketing Manager

Dream Big Inspiring Solutions

 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt
 • Image Alt

  شرکت، پروژه دارای قدرت بسیار خوبی در فناوری و ابزارهای نوآورانه با بیش از 35 سال تجربه است.

  ما در شرکت‌های جهانی در بخش‌های مختلف، عمدتاً در اروپا و سایر کشورها، هدف سرمایه‌گذاری بلندمدت قرار می‌دهیم.

  اشتراک در خبرنامه